Skip to main content

Spiritueel coach – voor meer innerlijke rust

Als je mijn stukje ‘Overtuiging’ hebt gelezen, dan weet je een klein beetje over wat geloof voor mij betekent. Bewust geloven helpt mij. Geldt dat ook voor jou? Brengt het jou ook leven? Of ervaar je juist een conflict of onrust rondom je spiritualiteit en/of geloof? Als spiritueel coach en geestelijk begeleider kan ik je helpen meer rust in jezelf en in je leven te krijgen.

Spiritueel coach voor meer rust in jezelf

Diep vanbinnen heeft iedereen een innerlijke geest. Spiritualiteit is naar mijn idee alles wat te maken heeft met die innerlijke geest. En ‘geloof’ betekent dat je iets heel belangrijk vindt en er veel waarde aan hecht.

Bijna alle problemen waar een therapeut je mee helpt, worden dan ook beïnvloed door wat jij heel belangrijk vindt of waarmee jij je sterk verbonden voelt. Als je hier bewust mee omgaat en er goede keuzes in maakt, kun je meer rust in jezelf vinden.

Als psychosociaal therapeut ben ik dus ook zeker een spiritueel coach. Ik help je op je pad naar het vinden van meer rust in jezelf, met anderen en met je medemensen.

vragen over spiritueel coaching? Klik hier

Heb vrede met de innerlijke overtuigingen zowel in als buiten jou

In mijn praktijk zie ik als spiritueel coach veel verwarring en (innerlijke) strijd rondom spiritualiteit. Anders gezegd: ik merk vaak dat innerlijke pijn direct samenhangt met onze (geloofs)overtuigingen, of juist met het ontbreken daarvan.

Maar zowel onze eigen innerlijke overtuigingen als die van anderen maken deel uit van ons leven. Met beide worden we regelmatig geconfronteerd. Hoe kunnen we een goede balans vinden tussen onze persoonlijke overtuigingen en die van anderen, waardoor we meer innerlijke vrede en rust bereiken?

Als spiritueel coach help ik jou met deze vraag.

Overtuigingen van anderen

Af en toe zeggen mensen ogenschijnlijk vriendelijke woorden, maar in werkelijkheid kunnen deze woorden vervelend en pijnlijk zijn. Dit gebeurt omdat je niet in hun verwachtingen past of omdat je andere keuzes maakt dan zij. Soms lijkt jouw probleem voor hen te ingewikkeld of moeilijk te begrijpen, of ze denken dat er maar één oplossing is die je moet volgen. Soms proberen mensen je goedbedoeld te helpen, maar belanden ze eigenlijk in open deuren en proberen ze pleisters te plakken op wonden die eigenlijk gehecht moeten worden.

Persoonlijke overtuigingen

We veroorzaken vaak zelf emotioneel lijden bij onszelf. Dit is innerlijke pijn waar zelfs God niet tussen kan komen. We houden onszelf gevangen, misleiden onszelf, leggen onszelf beperkingen op zonder er echt over na te denken, negeren onszelf soms, of leggen onrealistische eisen aan onszelf op die we eigenlijk niet aankunnen of niet echt willen. Veel van onze gedachten brengen ons weinig vooruitgang en onze emoties nemen regelmatig de overhand. Op andere momenten realiseren we ons dat we bepaalde gedachten of gevoelens te lang hebben onderdrukt: we hadden ze eigenlijk véél serieuzer moeten nemen!

Spiritueel coaching helpt je op weg naar jezelf

Gelukkig is er een weg naar een nieuwe versie van jezelf. Een weg waarlangs je ontdekt dat je veel meer bent dan je strijd. Je kunt diep vanbinnen een plek vinden van waaruit je de wereld op een andere manier kunt bekijken. Het is alsof je op een heuvel staat, waarvandaan je alles beter kunt zien en begrijpen. Op die plek hoef je niet meer in gevecht te zijn met het ego van anderen. In plaats daarvan kun je leren om je eigen ego te begrijpen en te sturen.

Spiritualiteit is misschien vaag, maar het is wél essentieel

Spiritus betekent adem, geest, of ook wel een sterke drank, zoals alcohol. Spiritus Sanctus verwijst naar de Heilige Geest. Het is onduidelijk waar Hij vandaan komt en waar Hij naartoe gaat. Hij is als iets dat snel verdwijnt en niet te grijpen is. Maar Hij kan wel een impact hebben op jou en heeft grote invloed op alles wat leeft. Eigenlijk ís Hij het leven zelf. Hij verbindt en is een gemeenschappelijke factor in alles wat leeft.

Omdat spiritualiteit te maken heeft met iets wat geen vaste vorm heeft, is het van nature een beetje vaag. Christenen geven er wel een vorm aan en zien het als een persoon, en ze verwijzen naar Hem als “Hij” – als een soort mannelijke God. Dit doen ze vanuit drie perspectieven: Vader, Zoon en Heilige Geest. Anderen vinden dit juist al te veel vorm, zowel vanwege de persoonlijke invulling als vanwege de mannelijke eigenschap. Zij vinden dat dit te beperkend is voor de grootsheid ervan, en soms zelfs een manier om het door gelovigen aan zichzelf toe te eigenen. Daarom noemen zij het liever ‘het Universum’. Ik begrijp dit heel goed!

Waar je ook in gelooft, of niet in gelooft: het gaat erom wat impact heeft op jouw persoonlijke leven. Als geestelijk begeleider, spiritueel coach, of hoe jij het ook het liefste noemt: jouw (innerlijke) leven stellen we centraal in de coaching. Op die manier kun jij toewerken naar meer rust en vrede in je leven.

neem hier contact op voor al je vragen over spiritualiteit

Spiritualiteit gaat voorbij vorm

Dus of je nu een christen bent of niet, er is een punt waarop we het allemaal met elkaar eens zijn: we praten over iets wat we niet volledig kunnen begrijpen, maar wat toch in ons kan bestaan en om ons heen aanwezig is. Dit is iets dat verder reikt dan tastbare vormen, voorbij meetbare concepten en voorbij wat ons verstand kan vatten.

Spiritualiteit gaat zelfs voorbij aan taal, ruimte en tijd. Dus zelfs deze tekst schiet tekort om uit te leggen wie jij zou kunnen zijn.

Het is eigenlijk meer: wie jij in de kern bent en hoe je tot dat besef komt, die innerlijke rustige en onverstoorbare levenshouding. In mijn beste woorden wijs ik ernaar 👉🏼, maar uiteindelijk is het aan jou om de reis te maken.

En ik help jou als spiritueel therapeut daar graag bij!

Geloof kan troost geven, maar alleen door het zelf te ervaren wordt het bevrijdend. Dit verhaal is een beperkte poging om je te motiveren om spiritualiteit meer ruimte te geven in je leven. Om tot bezinning te komen. Want dat is wat niet alleen jij, maar óók de wereld nodig heeft.

Als spiritueel coach help ik jou met alle vragen op het gebied van spiritualiteit & geloof

In de alinea hierboven gebruik ik het woord ‘voorbij’ om duidelijk te maken dat er iets bestaat dat nóg groter is dan wij kunnen bevatten met ons brein. Ik zeg daarmee niet dat vorm helemaal niet belangrijk is. Dat is maar goed ook, anders zou alles wat vorm heeft, niet kunnen leven natuurlijk.

Het is eigenlijk overal aanwezig, de kracht die beweging geeft aan alles wat op aarde leeft, in het hele universum. En het belangrijkste punt is: JIJ kunt daarmee in contact zijn en vanuit die Kracht leven.

Sterker nog, dat is eigenlijk waar het om draait in het leven: dat je je niet alleen maar richt op tijdelijke vormen, maar juist op iets wat geen vaste vorm heeft (het eeuwige). In makkelijkere taal: het belangrijkste doel in het leven is niet alleen om je te concentreren op de tijdelijke dingen die je kunt zien en aanraken. Dus bijvoorbeeld materiële zaken of je uiterlijk. In plaats daarvan gaat het erom aandacht te besteden aan iets wat geen vaste, tastbare vorm heeft – iets dat altijd aanwezig is, ongeacht hoe de wereld om ons heen verandert. En dat zit in jezelf.

Misschien lijkt dit een beetje raar, maar het kan je zelfs helpen te leven in deze wereld waarin vormen belangrijk zijn. Als je je weet te richten op échte spiritualiteit, dan kun je minder bang zijn en meer liefde voelen.

Dit is ook beschikbaar voor jou en ik help je daar graag bij als spiritueel coach.

Heb je nog vragen over hoe ik je kan helpen als spiritueel coach? Of wil je graag meteen een afspraak maken? Klik dan hier.