Skip to main content

Sijko-Jan Hoeksema

Als kind had ik altijd grote interesse in techniek. Ik haalde dingen uit elkaar en wilde weten hoe het werkt. Bij het in elkaar zetten was het natuurlijk de uitdaging zo weinig mogelijk onderdelen over te houden 😁

Later heeft deze interesse zich voortgezet in elektrotechniek en daarna breder in Industriële automatisering, ICT, verbindingstechniek en verkoop. Tegelijkertijd ontdekte ik dat ik een aantal eigenschappen had, waardoor ik vanzelf met mensen in gesprek kwam over persoonlijke en relationele zaken en hen bemoediging, verheldering en houvast kon geven. Doordat dit vaak gewaardeerd werd, kreeg ik er steeds meer voldoening uit en nam de aandrang toe om dit vaker te doen. Toen ik na circa 10 jaar techniek de balans opmaakte, besloot ik daarom de hulpverlening te gaan verkennen, om ook die kant van mij te gaan verdiepen. Via mijn lieve vriendin Corlien Doodkorte kwam ik op het spoor van een opleiding voor psychosociale hulpverlening.

Opleiding en training

In 2003 ben ik daardoor aan het Kempler instituut de driejarige post HBO opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening begonnen die ik in 2006 met veel voldoening en goed gevolg heb voltooid met het diploma Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie. Van de NVAGT beroepsgroep ontving ik daarmee het diploma Gestalt Professional voor Therapie, Coaching en Counseling.

Tijdens en na die opleiding heb ik in een praktijk in Ermelo ervaring kunnen opdoen in individuele en relatietherapie. Inmiddels heeft het werk zich uitgebreid tot opening in 2011 van mijn eigen praktijk SJ Therapie in Ermelo en ben ik mede oprichter geweest en nog steeds opleider aan het opleidingsinstituut PPPOpleidingen Nederland. In 2015 heb ik het vierde jaar EPH nog aan mijn diploma toegevoegd. in 2018 volg ik de opleiding Psychosociale Basiskennis, om daarmee mijn overstap van techniek naar hulpverlening verder te borgen en in aanmerking te komen voor BTW aftrek en aanvullende vergoedingen bij verzekeraars.

Overtuiging

Kennis is dat je weet welke verf jij op de muur wilt hebben en welke gereedschappen je daarbij nodig hebt. Besef is dat de emmer is gekocht en hij je midden in de kamer staat aan te grijnzen, met alle gereedschap en benodigdheden er omheen. Het is nu tussen jou en hen. Je moet aan de slag, want het komt er niet vanzelf op… Overtuiging is dat jouw hele huis in die tint is geverfd. Het is er, waar je ook kijkt of gaat. Je hebt je ermee verzoend en het geeft aan wie je bent, wat je kunt, waar je van houdt en waar jij je prettig bij voelt.

Iemand die voor een poosje in jouw huis verblijft, kan nog eens een tafeltje verzetten of een schilderijtje tijdelijk vervangen, maar de kleur op de muur, daar zal hij het mee moeten doen.

 

Wanneer ik in staat zou zijn
om jou met een gastvrij hart te ontvangen,
je te verwelkomen op jouw voorwaarden,
met de oprechte bedoeling om je ten volle te leren kennen,
wordt ik leerling en jij leraar
en ontdek jij jouw eigen verhaal
in mijn karakteristieke omgeving,
waar ik je confronteer met mijn ondubbelzinnige aanwezigheiden duidelijkheid geef met mijn persoonlijke grenzen.
Dan kan er genezing zijn in de ontmoeting
tussen twee mensen die deel zijn
van hetzelfde gebroken menselijke bestaan.
(Naar: Henri Nouwen)

 

Dit is mijn karakteristieke omgeving: ik leef en werk vanuit christelijke roots, al ben ik de kaders op punten ontgroeid.  Ik sta open voor zowel christenen als niet-christenen. Iedereen die hulp vraagt zal ik helpen zo goed en zo ver als ik kan, zonder mijn voorkeur op te dringen en zonder aanzien des persoons, maar mét het zíen van de persoon.

Bron

Voor wie hierin geïnteresseerd is: Jezus is voor mij niet alleen een historisch figuur, maar ook de Christus: sleutelfiguur voor de hele mensheid. Hij is de Zoon van God die Zijn “vorm-leven” heeft laten kruisigen, waardoor zijn Geest is vrijgekomen en opleeft in en door mensen, die ervoor kiezen hun eigen wijsheid ondergeschikt te maken aan Zijn wijsheid en in Hem te gaan geloven, een voorbeeld te nemen aan Zijn levensweg. Kortom: te ontvangen wat Hij geeft en te doen wat Hij zegt, dat is: ‘draag elkaars lasten’. Dat ondergeschikt maken wordt ook wel sterven genoemd. Ik noem dat nu: kruisigen van je ego. Je gaat pas echt leven door te sterven, net als bijvoorbeeld zaad in de natuur: van eikel naar eik. Het gevolg daarvan is dat je daardoor dus nog een keer geboren wordt. Dit is een tweede, geestelijke geboorte, waardoor je een “verticale relatie” aangaat – aangesloten wordt op je Bron.

Therapie

Daarmee is Christus dus niet al 2000 jaar dood, maar juist al 2000 jaar actief levend – in mensen. Zijn rol in de geschiedenis is daarom geen aflopende zaak, maar een oplopende zaak. Het groeit en evolueert als een organisme. Dit leven dat Hij geeft is liefde en kun je ervaren in je hart. Hoewel het sterk afhangt van de medewerking van ons als mensen, kan Zijn leven je genezen en bevrijden. Het kan je kracht, bevestiging en identiteit geven. Zijn Geest is in wezen ook Therapeut. Ik ben niet zijn concurrent – ik kan niet scheppen zoals hij, maar wel creëren en beïnvloeden. Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie heeft zijn eigen doel en plaats en kan dit proces daarom ondersteunen. Therapie kan verbindingen herstellen, waar het Leven doorheen gaat stromen en smaakvolle vruchten brengt, intrapersoonlijk, interpersoonlijk en collectief.

Geloof… waarin?

Geloof is in mijn ogen geen opium, hobby of groepsliefhebberij. Het is ook niet beperkt tot religieuze toepassingen, maar het is waarde hechten aan de kracht achter de relaties van een mens – horizontaal en verticaal. Geloof zal altijd een rol spelen in welk probleem dan ook. Iedereen heeft geloof, als een gieter met water en we zijn vrij om te bepalen waar we dat aan geven. Het is echter niet vrijblijvend of zonder effect. Geloof in pech en ongeluk bijvoorbeeld kan ons veel angsten bezorgen, waardoor we niet meer vrij zijn. We hebben het bijvoorbeeld ook vaak nodig dat bepaalde mensen in ons geloven. Doen ze dat niet, dan kunnen we daar knap last van hebben! Daarom verdient geloof in de brede zin van het woord aandacht in de hulpverlening, uiteraard in de mate waarin en de wijze waarop jij dit wil en toestaat en ik daaraan kan beantwoorden.

 

Wat ik doe

Aan de vruchten ken je de boom. Ik werk daarom van binnen naar buiten:

HerstellenTherapie
VerbeterenCoaching en Counseling
VerspreidenOpleiden en Trainen

Hoe je het ook wendt of keert, of je het wilt of niet, mensen zijn relatie wezens. De één wordt hier blij van en de ander gaat hiertegen in het verzet. Beiden verhouden zich daarbij tot iemand, wat de stelling bevestigt.

Ikzelf heb mij hier inmiddels bij neergelegd. Vroeger verzette ik me ertegen en daar had ik natuurlijk zo mijn redenen voor. Maar nu vind ik déze vraag veel belangrijker: ben je tevreden over hoe jij je verhoudt tot anderen? Of je nu een einzelgänger bent of een ‘mensenmens’.

Relaties zijn kanalen van leven. (On)zichtbare lijntjes die ons beïnvloeden, al vanaf onze conceptie. Deze kwetsbare kanalen krijgen tijdens onze levensloop veel te verduren. Wat wij in die relaties meemaken vormt ons. Het maakt ons blij, boos, liefdevol, bang, hongerig, verzadigd, ziek, gezond, dankbaar, gefrustreerd, geduldig, woedend, enzovoorts. We ontwikkelen reacties en gedrag waarmee we overleven. Echter de mensen om ons heen veranderen, de omstandigheden veranderen en wij zelf groeien. Onze zelfontwikkelde oplossingen groeien helaas niet altijd vanzelf mee en dat kan dan een probleem op zichzelf worden. We proberen bijvoorbeeld te surfen in een harnas – moeilijk, pijnlijk en bovendien levensgevaarlijk!

Gelukkig zijn we in staat om deze trends te ervaren, te bespreken, bewuster te worden, onze mening hierover te vormen, onze overtuigingen bij te stellen of los te laten en te kiezen hoe we in het leven willen staan. We zijn zo in staat om onszelf nieuw gedrag aan te leren. Hierdoor neemt ons welbevinden toe en beïnvloeden we onze omgeving op een andere manier dan daarvoor.

Mijn specialiteiten zijn: Persoonlijke Communicatie: zien, ervaren, verwoorden, metaforen, schrijven, verbinden – ook non verbaal. Ik word er steeds beter in 😉.