Skip to main content

Fennie Jongstra

Ik kreeg coaching bij Sijko-Jan. In het eerste gesprek gaf hij meteen aan dat we gelijken waren en dat we samen aan de slag gingen. Dit geeft meteen de inborst van Sijko-Jan aan: gelijkwaardigheid. Ook de woorden: oordeelloos, warmte, rust, structurerend, humor, integer, kennis van zaken, openhartigheid komen in mij op als ik terugdenk aan de gesprekken. Voor mij, als nuchtere christen zijnde, is een christelijke gesprekspartner van extra waarde (omdat het geloof immers leiding geeft aan mijn leven), maar tegelijkertijd omdat Sijko-Jan geen clichés gebruikt, zullen zijn coachings vaardigheden ook zeker voor niet christenen passen. Sijko-Jan is een zeer fijne gesprekspartner. Door de kennis die hij heeft gedeeld met mij, ben ik verder op weg geholpen. Ik raad Sijko-Jan zeker aan, als ik mensen mag doorsturen is zijn adres de eerste op de lijst!