Skip to main content

Erikjan ter Heul

​In een traject bij Sijko-Jan voel je direct op je gemak. Vooral zijn houding – niet veroordelend, maar juist begripvol en helpend – helpt om open en eerlijk te zijn. Verder vond ik het verrijkend om ook vanuit de theorie op een beeldende manier teruggekoppeld te krijgen hoe en waar bepaalde problemen of patronen zijn ontstaan, wat vervolgens gelijk zorgt voor een stuk acceptie en relativering.