Skip to main content

Driespan Psychosociaal

Therapie, Coaching en Training

Herstellen, Verbeteren en Verspreiden

 

2011 – 2023: Het eerste decennium ruim voltooid, tijd voor een nieuwe naam. SJ Connection Consultancy, met subtitels SJ Therapie en SJ Coaching & Counseling worden na 12 jaar succesvol ondernemen vervangen door de nieuwe bedrijfsnaam: Driespan Psychosociaal, met als motto:

Leiden vanuit je hart

Van alles wat er te leiden valt, ben jijzelf, is je ego, je eerste en grootste uitdaging. Daaraan verbonden zit je lichaam. Daarna komt pas de rest van de wereld. Het leiden van andere mensen, áls ze daar al behoefte aan zouden hebben, kun je uitbesteden. Jouw ‘zelf’ leiden kan echter niemand van je overnemen. Geloof je in God? Ook Hij, de ‘alles in allen’, het universum, de Bron, neemt het niet van je over. Hij zegt: blijf met mij verbonden, dan zal jouw leven veel vrucht brengen. Lekker simpel, maar niet gemakkelijk voor ons, dragers van een neurotische stoornis genaamd ego. Het deel van ons dat onafgebroken alert is, vergelijkt, strijdt, en bevestiging zoekt. Dat zich de ene keer superieur en dan weer inferieur voelt. Dat zich herinnert uit het verleden en zich zorgen maakt over de toekomst. Dat, als het erop aan komt – en het denkt dat dit altijd het geval is – geneigd is écht en uitsluitend voor zichzelf te gaan. Het deel van ons dat veel pijn incasseert, maar ook creëert, in stand houdt en vergroot. Het deel dat eindeloos en liefst onbeheerst wil groeien en nooit verzadigd raakt.

Van lijden naar leiden

Je bent dus aan jezelf overgeleverd. Nee, andersom: jouw zelf is aan jou overgeleverd. Ons rusteloze ego heeft leiding nodig, van ons. De manier waarop wij ons ego leiden, beïnvloedt hoe we lijden. Lijden vermijden als norm, lijkt een logische levenshouding. De maatschappij is erop ingericht. Maar dit blijkt vaak een schijnveiligheid, maakt ons alerter, wettischer en angstiger en veroorzaakt daarmee meer lijden. Het blijkt bovendien juist vaak de crisis te zijn die een waardevolle doorbraak geeft, niet de voorspoed. We vinden dan weer leven na de bereidheid om het te verliezen. We laten pas na veel strijd ons gelijk los en vinden onverwachts geluk. We merken dat ons gelijk het einde was van onze verwondering en dat we deze hervonden hebben in geluk.

Ons-zelf

De kunst in mijn werk is dan ook, voor zowel de cliënt als voor mij, om eindeloos, intuïtief en onbevangen te willen leren. Daar zijn we immers nooit te oud voor. Om in kinderlijke onschuld nieuwsgierig en oordeelloos te verkennen en te reflecteren op gedrag, gedachten, emoties en lichaam. Niet in de eerste plaats van de ander, maar juist van ons-zelf. Dit tussenstreepje is daarvoor belangrijk. Het is een veilige en voor bewustwording noodzakelijke, zaligmakende afstand. De afstand tussen ik en mezelf, tussen de koetsier op de bok en de paarden die voor hem werken. Leren te zien wat ik opmerk, ervaar, vind, wil, doe en bezit en aan dit alles mij niet vast te klampen, maar het leiding te geven. Bereidheid tot bewustwording is hierbij de sleutel tot herstel.

Driespan

In de ruim 10 jaar dat ik dit werk mag doen, help ik mensen om koetsier te zijn van hun eigen span. In sommige gevallen om van de paarden af te klimmen en (terug) op de bok te gaan. In andere gevallen om met meer tevredenheid op de bok te zitten door bijvoorbeeld beter op hun Interne Kompas af te stemmen. Om vanuit daar hun route te bezien, te vervolgen of te wijzigen, in goed overleg met hun relevante anderen. In weer andere gevallen om liefdevoller te leren zorgen voor hun koets en hun paarden. Ik gebruik in mijn werk ter verduidelijking graag metaforen. Het Driespan is er eentje van het eerste uur en biedt de meeste ruimte voor het snijvlak van geloven en ervaren, een deelverzameling van het spirituele, psychologische, fysieke en sociale veld. Vandaar nu de nieuwe naam: Driespan Psychosociaal.

Waarom drie en waar staat het logo voor?

Het logo is een hart met drie bulten in plaats van twee. Het span staat voor wat ik de ziel van de mens noem. De ziel heeft drie componenten, drie paarden, van links naar rechts: verstand, wil en emoties – in het logo respectievelijk blauw, paars en rood. Ze beïnvloeden elkaar, lopen voorop, hebben een eigen wil, maar zijn niet de baas en weten niet waar ze heen moeten. De koetsier leidt hen vanaf de bok en heeft ook een wil. De koetsier noem ik onze geest, die woont in wat wij duiden met “je hart”. Hij is herkenbaar aan bijvoorbeeld intuïtie, inspiratie of geweten. In het logo is hij het grijze deel. Hij is het bewustzijn, heeft zijn paarden nodig en lief en zorgt er goed voor, evenals voor zijn koets (lichaam). Hij kan zich op zijn beurt laten inspireren en leiden door wie hij toelaat in zijn hart – dus naast hem op de bok.

Psychosociaal

Het psychologische en het sociale aspect gaan hand in hand. Denken, emoties en gedrag beïnvloeden elkaar voortdurend en wederkerig, zowel intra- als interpersoonlijk. Ervaren koetsiers zorgen voor vrede op de weg. Ze hebben minder stress met zichzelf en met andere weggebruikers. Ze herkennen zich in elkaar en vormen zo impliciet en onbedoeld een groter geheel, als een zwerm, een school, een lichaam.

Ze worden wijzer, onderscheiden gelijk van geluk en kiezen bewuster waar ze hun kostbare aandacht aan schenken. Ze herkennen eerder gevaar, dat per ongeluk of opzettelijk op hun pad komt en anticiperen daar efficiënter op, zonder het te voeden. Ze voelen zich innerlijk verbonden met het Grote Geheel en dus met elkaar. Ze ervaren daardoor minder angst of wantrouwen en meer empathie, meer liefde. Dit maakt goede koetsiers veilig, sterk, betrouwbaar en tot inspirerende voorbeelden.

Minder stress = minder ziekte!

Met deze stressvermindering hebben we de momenteel grootste ziektebron te pakken. Dit vermindert veel lijden, zowel persoonlijk als collectief. Dient er zich dan een crisis aan, dan kunnen we deze beter hanteren en mag deze haar beloop en effect hebben. Dit betekent: achter je laten wat niet (meer) bijdraagt en ruimte maken voor groei, of, in het grotere plaatje: ruimte maken voor een betere wereld. Een wereld waarin de waarheid van de Liefde het steeds meer wint van onze liefde voor de waarheid. Herstellen, verbeteren en verspreiden zijn de woorden waarmee ik mijn werk als respectievelijk therapeut, coach en trainer omschrijf. In het tweede decennium van mijn zorg gerelateerde werk blijf ik dit doen, nu vanuit Driespan Psychosociaal.

Sijko-Jan Hoeksema, Ermelo, Zomer 2023

Het Driespan – door: Wilma Veen, in opdracht van een cliënt – 2022