Skip to main content

Kiezen én delen

Geschreven door Sijko-Jan op .

De overmacht van het Coronavirus doet vermoeden dat je machteloos bent
en machteloosheid hebben we allemaal terecht een grondige hekel aan.
Ik zeg: terecht, want machteloosheid is een ingrediënt voor trauma.

Maar ik heb goed nieuws: je bent absoluut niet machteloos;
je macht ligt namelijk in jouw reactie.

Kies ervoor om als je je eenzaam voelt
aandacht te schenken aan iemand die eenzaam is.

Kies voor flexibiliteit
waar je normaal gesproken principieel bent.

Kies voor creativiteit, je geboorte was al creatie.
We hebben het dus allemaal van nature in ons!

Kies voor geduld en genade met elkaar,
de beste garantie om iedere dag door te komen.

Kies voor geduld en genade met jezelf,
met je eigen emoties die komen en ook weer gaan.

Kies voor geloofsvertrouwen, iedereen gelooft iets.
Als je het goed benut, is het de krachtigste rustbron
die de mens ter beschikking heeft.

Kies ervoor om bewust bij de dag te leven,
om in het hier en nu blijven
en dankbaar te zijn voor de vanzelfsprekendheden die wél goed gaan.

Kies ervoor hardop te uiten
wat je ongemerkt in gedachten bezig kan houden,
zelfs als je alleen bent: ga de dialoog met jezelf aan.

Kies bewust wat je binnenlaat aan informatie,
hoe veel en hoe vaak je het nieuws ziet.
Voel wat het met je doet en zorg daarin voor jezelf.

De wereld wordt er niet beter, maar juist slechter van
als jij de hele dag door alles maar laat binnen komen.
Dus sluit je ook regelmatig af voor belastende informatie,
ook al voelt dat misschien egocentrisch.
Open jezelf evenzo regelmatig voor informatie
die jou opbeurt, moed geeft of inspireert.

Je kiest toch (hopelijk) ook wat je letterlijk eet?

Waarom is kiezen én delen zo belangrijk?
Overal waar je kiest heb jij grip,
het tegenovergestelde van machteloosheid.
Deel je keuzes, zo vaak als je kunt (en wilt) met een ander.
Daarmee doorbreek je pieker neigingen,
kom je uit voor wie je werkelijk bent
en ervaar je dat je in relatie staat tot anderen.
Dat is een menselijke basisbehoefte.

Keuzevrijheden en deelmogelijkheden
zijn het tegenovergestelde van isolatie,
zoals negeren, quarantaine of een gevangenisstraf.
Ze zijn geen straf, maar een beloning
die we aan onszelf kunnen geven.
Ze maken ons tot gezonde mensen.

Met kiezen en delen heb je dus de macht
om de wereld voor jezelf en voor de ander
een stukje beter in plaats van zieker te maken,
ook op 1,5 meter of zelfs grotere afstand.

Ik besef dat dit een algemene waarheid is
en voor jou specifiek heel lastig kan zijn,
om allerlei legitieme redenen.
Ik hoop je daarin verder op maat te mogen ondersteunen,
zoals altijd: op gepaste afstand.

Wees welkom!

(Oorspronkelijk geschreven in maart 2020)